Html

آموزش زبان HTML

HTML (Hypertext Markup Language) یکی از زبان‌های استاندارد برای ساختاردهی و نمایش صفحات وب است. در اصل، HTML برای ایجاد ارتباطات بین مستندات مختلف در اینترنت طراحی شد، اما اکنون به عنوان زبان اصلی برای توسعه صفحات وب استفاده می‌شود.

HTML از تگ‌ها (Tags) تشکیل شده است که اطلاعات را به‌صورت ساختارمند در مرورگر نمایش می‌دهند. هر تگ شامل نام تگ و داخلی‌هایی است که بین آنها قرار می‌گیرد. تگ‌ها معمولاً به صورت زوج می‌باشند که شامل تگ شروع (Opening Tag) و تگ پایان (Closing Tag) می‌شوند. داده‌های مربوط به محتوای صفحه نیز بین این دو تگ قرار می‌گیرند.

برای مثال، تگ زیر یک تگ پاراگراف ساده را در HTML نشان می‌دهد:

<p>این یک پاراگراف است.</p>

علاوه بر تگ‌ها، HTML از ویژگی‌ها (Attributes) نیز پشتیبانی می‌کند. ویژگی‌ها به تگ‌ها اضافه می‌شوند و اطلاعات بیشتری درباره آنها را در اختیار می‌گذارند. به عنوان مثال، تگ زیر یک تصویر را نشان می‌دهد که مسیر تصویر را از ویژگی src مشخص می‌کند:

<img src="path/to/image.jpg" alt="توضیح تصویر">

با استفاده از تگ‌ها و ویژگی‌ها می‌توان صفحات وب را ساختاردهی کرده، متن، تصاویر، لینک‌ها، جداول و سایر المان‌های مختلف را در آنها قرار داد.

برای یادگیری بیشتر درباره HTML، می‌توانید به منابع آموزشی آنلاین، دوره‌های آموزشی و کتاب‌های مربوطه مراجعه کنید. همچنین، تمرین و تجربه عملی در نوشتن کدها به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را در زمینه HTML بهبود ببخشید.

HTML Element چیست؟

یک عنصر HTML یا HTML element، بخشی از ساختار یک صفحه وب است که توسط تگ‌های HTML تعریف می‌شود. هر عنصر HTML می‌تواند محتوا و ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد و می‌تواند در یک صفحه وب نمایش داده شود یا به آن عملیاتی انجام دهد.

تگ‌های HTML برای نشان دادن عناصر HTML استفاده می‌شوند. هر تگ با “<” شروع می‌شود و با “>” خاتمه می‌یابد. عنصری که بین این دو تگ قرار می‌گیرد، به عنوان یک عنصر HTML شناخته می‌شود.

به عناصر HTML می‌توان به صورت تو در تو تعریف کرد و ساختار صفحه را تشکیل داد. به عنوان مثال، یک عنصر <div> می‌تواند حاوی یک عنصر <p> باشد. همچنین، هر عنصر می‌تواند ویژگی‌هایی مانند شناسه (ID)، کلاس (class)، استیل (style) و… را داشته باشد که می‌تواند به آن عنصر خصوصیات خاصی را اعمال کند.

در مثال زیر، یک عنصر <h1> که عنوان یک صفحه را نشان می‌دهد، نمایش داده شده است:

<h1>عنوان صفحه</h1>

عناصر HTML به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. بعضی از عناصر معروف HTML عبارتند از:

1. تگ‌های سرآیند (Header Tags): این تگ‌ها برای عناوین و سرآیندهای صفحه استفاده می‌شوند و از `<h1>` تا `<h6>` شماره گذاری می‌شوند، که `<h1>` عنوان اصلی صفحه است و `<h6>` کوچکترین عنوان است.

2. تگ‌های پاراگراف (Paragraph Tags): این تگ‌ها برای نمایش متن‌ها و پاراگراف‌ها در صفحه استفاده می‌شوند و با `<p>` تعریف می‌شوند.

3. تگ‌های لیست (List Tags): این تگ‌ها برای نمایش لیست‌ها استفاده می‌شوند. تگ `<ul>` برای نمایش لیست نامرتب و تگ `<ol>` برای نمایش لیست مرتب استفاده می‌شود. عناصر لیست درون این تگ‌ها با `<li>` تعریف می‌شوند.

4. تگ‌های تصویر (Image Tags): تگ `<img>` برای نمایش تصاویر در صفحه استفاده می‌شود. این تگ ویژگی‌هایی مانند مسیر تصویر (src) و متن جایگزین (alt) را مشخص می‌کند.

5. تگ‌های پیوند (Link Tags): تگ `<a>` برای ایجاد پیوندها (لینک‌ها) استفاده می‌شود. این تگ از ویژگی href برای مشخص کردن آدرس مقصد پیوند استفاده می‌کند.

6. تگ‌های جدول (Table Tags): تگ‌های `<table>`، `<tr>` و `<td>` برای نمایش جداول در صفحه استفاده می‌شوند. تگ `<table>` جدول را تعریف می‌کند، تگ `<tr>` ردیف‌ها را و تگ `<td>` سلول‌ها را مشخص می‌کند.

7. تگ‌های فرم (Form Tags): تگ‌های `<form>`، `<input>`، `<select>` و `<button>` برای ایجاد فرم‌ها و دریافت اطلاعات از کاربر استفاده می‌شوند. تگ `<input>` برای ورودی‌های فرم (مانند متن، رمز عبور، چک باکس و …) استفاده می‌شود.

این فقط چند نمونه از عناصر HTML هستند و در HTML بسیاری از تگ‌ها و عناصر دیگر نیز وجود دارند که برای طراحی و توسعه صفحات وب استفاده می‌شوند.

آموزش یک نمونه کد اچ تی ام ال HTML با مثال و توضیح:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

این کد، یک صفحه وب ساده در زبان HTML است. مختصراً به شما توضیح می‌دهم که هر بخش از کد چه کاری انجام می‌دهد:

– `<!DOCTYPE html>`: این خط کد، تعریف می‌کند که این صفحه از نوع HTML است.
– `<html>`: این تگ، شروع بخش اصلی صفحه وب را مشخص می‌کند.
– `<head>`: این تگ، بخش سرصفحه را تعریف می‌کند که شامل اطلاعات مربوط به صفحه مانند عنوان صفحه است.
– `<title>`: این تگ، عنوان صفحه را تعیین می‌کند که در نوار عنوان مرورگر نمایش داده می‌شود.
– `</head>`: این تگ، پایان بخش سرصفحه را مشخص می‌کند.
– `<body>`: این تگ، بخش بدنه صفحه را تعریف می‌کند که شامل محتوای اصلی صفحه است.
– `<h1>`: این تگ، یک سرفصل را تعریف می‌کند که در این مورد عنوان صفحه است و به طور معمول بزرگ و برجسته نمایش داده می‌شود.
– `<p>`: این تگ، یک پاراگراف را تعریف می‌کند که متن عادی را نمایش می‌دهد.
– `</body>`: این تگ، پایان بخش بدنه صفحه را مشخص می‌کند.
– `</html>`: این تگ، پایان صفحه را مشخص می‌کند.

بنابراین، کد فوق یک صفحه وب ساده با عنوان “Page Title”، یک سرفصل با متن “This is a Heading” و یک پاراگراف با متن “This is a paragraph” را ایجاد می‌کند.